Teorii Pięciu Przemian – Przemiana Drzewo. – Pszenica.

Kontynuacja cyklu wpisów o Teorii Pięciu Przemian – Przemiana Drzewo. – Pszenica. Pszenica należy do elementu drzewa (w Teorii 5 Przemian). Dziś to właśnie o niej będzie wpis. Oczywiście nie interesują nas nowoczesne modyfikowane odmiany pszenicy, które mają zwiększoną ilość glutenu dziesięciokrotnie. Chodzi nam o stare odmiany pszenicy, tak zwane jej siostry (orkisz, płaskurka, samopsza i kamut). Pszenica Pszenica była podstawowym pokarmem ludów, które … Czytaj dalej Teorii Pięciu Przemian – Przemiana Drzewo. – Pszenica.